Traficom - Mikrofonitaajuuksien hakupalvelu

Hae taajuudet ylläolevalla työkalulla. Copy->Paste haetut taajuudet alla olevaan laatikkoon. Kopioi pelkästään numeroarvot, kts. allaoleva ohjekuva.


Shure Wireless Workbench:


Sennheiser Wireless System Manager:

Ohje

Tällä työkalulla voi hakea viestintäviraston tietokannasta alueellisesti käytettävissä olevat mikrofonitaajuudet. Suorita paikkakohtainen haku karttatyökalun avulla ja paina "Hae"-painiketta. Sovellus listaa mikrofonien käyttökelpoiset keskitaajuudet, jotka täytyy kopioida vieressä olevaan harmaapohjaiseen tekstikenttään. Tämän jälkeen sovellus generoi valinnan mukaisesti Shure Wireless Workbench-sovelluksen ymmärtämän tiedoston.

Inclusion
WWB:n Inclusions työkalu. (.ils)
Exclusion
WWB:n Additional exclusion työkalu -> Import from exclusions file (.fxl)

Taajuuksien hakupalvelu perustuu viestintäviraston hakusovellukseen. Viestintäviraston avoimen datan aineistot on lisensoitu Creative Commons 4.0 (CC BY 4.0) käyttöluvalla.
Viestintävirasto - Mikrofonitaajuuksien haku

Kuvassa valkoisella pohjalla olevat alueet ovat inclusion list-alueita, sininen pohjaväri tarkoittaa exclusion-aluetta. Vihreällä värillä näkyy testipaikalta skannattu spektri, josta nähdään, että listat huomioivat aktiiviset TV-kanavat oikein, mutta blokkaavat myös sellaisia taajuusalueita, joissa tv-signaali ei kyseisellä paikalla nouse pohjakohinaa korkeammalle. Listat eivät toisaalta myöskään huomioi paikallisia tilapäislähetteitä (muut mikrofonit, IEM:it, radiopuhelimit yms.) joten niitä tulee käyttää vain etukäteissuunnittelun apuvälineinä, ei totuutena ko. paikan radiospektristä kyseisellä hetkellä!


Version history
  • v 0.01 : 20180414 WWB inclusion and exclusion list.
  • v 0.2 : 20180424 WSM usable band list.
  • v 0.3 : 20180614 Muutto taajuus.info palvelimelle
  • v 0.31 : 20190322 Viestintäviraston linkit päivitetty. WWB:n exclusion-listaan lopetusraja 800 Mhz.