Preview spectrum

AUDITORIO EDIFICIO CAJA BADAJOZ

Venue AUDITORIO EDIFICIO CAJA BADAJOZ
Address Edificio Badajoz Siglo XXI, P.º Fluvial, 15, Piso 15, 06011 Badajoz, España
Country ES
Date2022-11-23
ScannerRF EXPLORER + TOUCHSTONE PRO
Spectrum Range 470 Mhz - 778 Mhz
Amplitude Range Min: -114 dBm Max: -65 dBm
Author CLP
Notes
Download Download original csv file CONVERT: WSM formatted .csv CONVERT: IAS formatted .csv

Location